leftcenterrightdel
 

Đại truyền hình tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn thực hiện