CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH BẮC KẠN

 

NGUYỄN HỒNG VIỆT

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 0985.001.299


MA VĂN TÔN

Chức vụ: Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0982.001.573

HOÀNG THỊ NHỊ

Chức vụ: Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0918.320.972

 

SÁI THỊ NHU

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0812.566.789

HOÀNG THỊ MINH YẾN

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0355.837.025

ĐỖ THỊ NHÀN

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0987.699.793

NGUYỄN XUÂN TRANG

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0972.489.899

BÙI PHƯƠNG HIỀN

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0976.118.091

HÀ SỸ CÔNG

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0982.204.214

VY THỊ HUỆ

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0354.142.712

MA THỊ THIÊM

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0968.394.136

HOÀNG HUY TÙNG

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0948.111.429

    

       

    

  

     NÔNG VĂN HẢI

   Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0978.411.350

  LÊ THỊ KHÁNH HÒA

   Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0383.922.018

   MA THỊ NGUYÊN

  Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0983.296.997

   LÊ THIÊN TRÀ

 Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0978.687.878