Tham dự Hội nghị, về phía Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ông Tào Bằng Huy, Phó Cục trưởng, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; về phía tỉnh Bắc Kạn có ông Đồng Phúc Hình, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp tỉnh; lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh; lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố, Liên đoàn lao động các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Dong-phuc-hinhÔng Đồng Phúc Hình, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương bịnh và Xã hội phát biểu khai mạc Hội nghị

        Thời gian Hội nghị diễn ra 01 ngày, các đại biểu được nghe báo cáo viên trình bày tại Hội nghị về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, những điểm mới trong chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014; giới thiệu quy định về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; và thảo luận các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, pháp luật lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam để giúp cho việc thực hiện các chính sách ngày càng thuận lợi hơn cho người lao động, người sử dụng lao động.

lanh-dao-ld Tham dự Hội nghị gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp tỉnh; lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh; lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố, Liên đoàn lao động các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

        Đây là Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan, đơn vị công tác ở địa phương với các cơ quan đơn vị thuộc các bộ, ngành Trung ương nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế, tiền lương….

        Thông qua Hội nghị, đã góp phần nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp, người lao động và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện, chấp hành chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội và những quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là quyền và trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các chính sách này.                                      

Huy Tùng