Đối với các bạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp Bạn có thể tải Phiếu đề nghị hưởng chợ cấp thất nghiệp tại đây: "phieudenghihuongtctn-desktop-91nbi65.doc"

Đối với các bạn muốn làm thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng Bạn có thể tải Phiếu thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng tại đây: "phieuthongbaotimkiemvieclam.doc"

 
Huy Tùng