Quyết định 17/2021/QĐ-TTg thay thế cho quyết định số 77/2015/QĐ-TTg. Trong đó, nội dung thay đổi lớn nhất là tăng mức hỗ trợ học nghề theo hướng có lợi hơn cho người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể: với khoá đào tạo nghề đến 03 tháng hỗ trợ theo mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo. Khoá đào tạo nghề trên 03 tháng thì mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng. Nếu khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là ½ tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 01 tháng.

leftcenterrightdel
Ảnh: Một kỳ thi tốt nghiệp lái xe ô tô hạng B2 tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn 

Theo đó, với mức hỗ trợ được nâng cao hơn, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều người lao động đăng ký và được hỗ trợ học nghề với mức hỗ trợ mới. Trong đó, nghề chủ yếu được người lao động đăng ký là lái xe khai thác vận tải các hạng B2 và C. Theo mức hỗ trợ mới, học lái xe ô tô hạng B2 được hỗ trợ 5.250.000đ/ khoá (tăng 2.250.000đ/ khoá so với quyết định 77), học lái xe ô tô hạng C được hỗ trợ 7.500.000đ/ khoá (tăng 2.500.00đ/ khoá so với quyết định 77). Tính riêng trong tháng 6/2021, Trung tâm đã làm thủ tục hỗ trợ học nghề cho 18 người đang hưởng TCTN. Đây là số người hỗ trợ học nghề trong 01 tháng cao nhất từ trước đến nay tại Trung tâm.

Với quy định tăng mức hỗ trợ học nghề cho người tham gia bảo hiểm thất nghiệp của nhà nước, mong rằng sẽ có nhiều người lao động hưởng TCTN  tận dụng quyền lợi và trang bị thêm cho mình nghề mới để nhanh chóng quay lại thị trường lao động, ổn định thu nhập và cuộc sống.

  
Hoàng Yến