Với Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Kạn, là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh có Nhân viên phải thực hiện cách ly phòng chống dịch(05 người). Đây thật sự là một giai đoạn rất khó khăn đối với Trung tâm, số lượng người làm việc phải dãn ra, e ngại về dịch về và những lời đồn thổi không căn cứ.

Do vậy, để được có ngày hôm nay mỗi cá nhân của tập thể Trung tâm Dịch vụ việc làm luôn phải cố gắng về mọi mặt. Chúng tôi luôn cố gắng, đoàn kết, đồng sức đồng lòng để chiến thắng Covid-19 và có thành quả như hôm nay.

Trân trọng cảm ơn tập thể Trung tâm Dịch vụ việc làm, các cấp ban ngành và toàn thể người lao động đã hỗ trợ Trung tâm DVVL, để chúng tôi là một trong 21 đơn vị đạt thành tích tốt trong phong trào phòng chống dịch.

Xin trân trọng cảm ơn.

Khánh Hòa