Hội nghị được tổ chức tại Phú Thọ vào ngày 09/3/2023 chủ trì là đồng chí Thứ trưởng Lê Văn Thanh và sự tham gia của 27 Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh phía bắc như: Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Lai Châu, Lào Cao, Hòa Bình,...

Hội nghị đã định hướng rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, cũng như đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp, việc làm. Từ đó, xác định được phương hướng thực hiện và giải quyết vấn đề để năm 2023 có những thành tích vượt bậc.  

 

Khánh Hòa