Hội nghị đã thông qua các dự thảo: Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023; báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thông qua hội nghị, đã có nhiều tham luận tham gia góp ý thiết thực vào kết quả thực hiện các mặt công tác của Trung tâm năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị cũng thông qua các quy chế Dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được công khai và minh bạch.

Tiếp thu những ý kiến, đề xuất của viên chức, người lao động tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hồng Việt, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Kạn đã giải đáp, chia sẻ chi tiết và kịp thời đối với các ý kiến, đề xuất của viên chức và người lao động . Ông Nguyễn Nguyễn Hồng Việt tin tưởng với những nỗ lực của tập thể viên chức và người lao động, Trung tâm sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023.

Khánh Hòa