I. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt HĐLĐ.

2. Chấm dứt HĐLĐ trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp sau:

a, Người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.

b, Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

II. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

1. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.

2. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; Người lao động đang nuôi con đẻ hoặc nuôi con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

3. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động

III. Trình tự và thủ tục giải quyết:

Người lao động thuộc đối tượng nêu trên có nhu cầu được nhận hỗ trợ cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và gửi hồ sơ

Người lao động gửi hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Kạn thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn nơi người lao động chấm dứt HĐLĐ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022, hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu (tải mẫu tại đây: don-de-nghi-ho-tro.doc)

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau:

a) Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc hoàn thành công việc theo hợp đồng. b) Quyết định thôi việc. c) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

3. Bản sao Sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.

4. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định tại Khoản 2, Điều 22 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tường Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

1. Trước ngày 05 và ngày 20 hằng tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

2. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Kạn, Sở Lao động – Thương binh và xã hội thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

IV. Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ

1. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/20222.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn, tổ 8 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Mọi chi tiết người lao động vui lòng xin liên hệ số điện thoại: 0209.3810908 (trong giờ hành chính)

 

 

 
Hoàng Yến