Tham dự có lãnh đạo Cục việc làm, Bộ LĐTB&XH; Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm; lãnh đạo Sở LĐTB&XH, UBND thành phố Lạng Sơn và 15 tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc tham gia ký kết.

Theo đó, trung tâm dịch vụ việc làm 15 tỉnh: Lạng Sơn, Hà Nam, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Hòa Bình, Lào Cai, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Nam Định, Yên Bái, Phú Thọ đã thống nhất ký kết các nội dung hợp tác trong lĩnh vực lao động việc làm, cụ thể như: các trung tâm cử đầu mối trao đổi nghiệp vụ về thông tin cung – cầu lao động, kết nối lao động với các doanh nghiệp; chia sẻ thông tin thị trường lao động; hỗ trợ nhau trong công tác giao nhận lao động; hỗ trợ duy trì tình trạng việc làm, quản lý lao động; phối hợp công tác thẩm định hồ sơ; đôn đốc lao động phải thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp; sử dụng thông tin qua Bản tin thị trường lao động nhằm kết nối cung cầu lao động giữa các địa phương, sử dụng số liệu điều tra cung cầu lao động hằng năm được công bố giữa các trung tâm; định kỳ 6 tháng đánh giá kết quả các nội dung đã ký kết…

Thời gian hợp tác có hiệu lực từ ngày ký kết văn bản.

Khánh Hòa(Nguồn https://baolangson.vn/xa-hoi/562247-15-tinh-ky-ket-hop-tac-cung-ung-lao-dong-cung-ca