Từ khi dịch bệnh Covid 19 bùng phát trở lại tại Việt Nam và xuất hiện tại các khu công nghiệp đã khiến hàng nghìn người mất việc làm, trong đó có lực lượng lớn lao động của tỉnh Bắc Kạn – tỉnh có số lượng lao động lớn đi làm việc ở các Khu công nghiệp tỉnh ngoài. Đứng trước thực trạng đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn xác định công tác tư vấn giới thiệu việc làm cần phải đi đôi với phòng, chống dịch hiệu quả, an toàn. Tích cực thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm song song với việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Các thị trường được ưu tiên giới thiệu trong giai đoạn này là các thị trường không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bao gồm cả thị trường khôi phục sản xuất sau dịch bệnh và thị trường trong tỉnh. Bộ phận thị trường chủ động và liên tục cập nhật, khai thác thông tin các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động, chú trọng những đơn vị tuyển dụng lao động với số lượng nhỏ, lẻ để cung cấp cho người lao động.

leftcenterrightdel
Ảnh: Tư vấn cho người lao động đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN 

Bên cạnh đó, với lượng lớn lao động thất nghiệp đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp do mất việc làm bởi dịch bệnh Covid 19, đơn vị cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn và hỗ trợ học nghề cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đây là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa lớn nhằm giúp người lao động trang bị nghề mới để sẵn sàng quay lại thị trường khi dịch bệnh được khống chế.

  
Hoàng Yến