Để có những kỹ năng tốt hơn trong công tác tư vấn , chăm sóc khách hàng và tư vấn học nghề cho người lao động tham gia BHTN, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn giúp cán bộ, nhân viên tại Trung tâm được cung cấp đầy đủ các kỹ năng cũng như phương pháp tư vấn hợp lý, phù hợp với từng đối tượng người lao động.

Tham gia lớp tập huấn là sự có mặt của toàn thể đơn vị trung tâm. Với tinh thần học tập nghiêm túc, khẩn trương và thực tế, lớp tập huấn đã diễn ra về kết thúc tốt đẹp.

Khánh Hòa