Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2024 và kế hoạch phối hợp số 222 ngày 14/9/2023 giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm và Cơ sở Cai nghiện Ma Túy. Trong những ngày đầu năm 2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học viên tại Cơ sở Cai nghiện Ma túy tỉnh.

Đến với buổi Tư vấn, học viên được cung cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước, xu hướng lựa chọn việc làm phù hợp với điều kiện và tình hình kinh tế, để sau khi hết thời gian cai nghiện có quá trình tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả và ý nghĩa. Buổi Tư vấn có sự tham gia của 20 học viên sắp hết thời gian cai nghiện và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.

leftcenterrightdel
Một số hình ảnh tại buổi Tư vấn  

Trong thời gian sắp tơi, hai đơn vị sẽ tiếp tục tực hiện theo Kế hoạch phối hợp đề ra. Tạo mọi điều kiện cho học viên có cơ hội tìm được việc làm phù hợp, giải quyết việc làm hiệu quả và tránh xa các tệ nạn xã hội.

Khánh Hòa