leftcenterrightdel
Thượng tá Lê Hồng Giang- Phó GĐ Công an Tỉnh Bắc Kạn tham dự và chỉ đạo  

Với hội nghị Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và học nghề hơn 100 đại biểu là các chiến sĩ, hạ sĩ quan CADN xuất ngũ năm 2024 đã được cung cấp các thông tin liên quan đến các chính sách hỗ trợ của pháp luật về học nghề, hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn.... và các chính sách hỗ trợ của Trung tâm Dịch vụ việc làm liên quan đến thông tin chính sách, thông tin thị trường lao động và hỗ trợ tìm kiếm việc làm.... Đồng thời, các chiến sĩ, hạ sĩ quan CAND còn được thông tin về các ngành nghề phổ biến đang có nhu cầu tuyển dụng cao, các ngành nghề đang có nhu cầu đào tạo nhiều để sau khi xuất ngũ các chiến sĩ, hạ sĩ quan có thể sử dụng Thẻ học nghề một cách hợp lý và đúng mục tiêu… Trên cơ sở đó, mỗi cá nhân có thể nghiên cứu để áp dụng vào tình hình, điều kiện thực tế của bản thân, hoặc tìm hiểu các ngành nghề phù hợp để theo học, theo làm cũng như việc lựa chọn tham gia vào thị trường lao động sau khi hoàn thành nghĩa vụ CAND.

Khánh Hòa