Đến tham dự phiên giao dịch việc làm trực tuyến tháng 10 năm 2023 tại các tỉnh có 531 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu tuyển dụng 56 823 lao động cho 627 vị trí việc làm trống, trong đó: Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông là 40 413 lao động, tập trung chủ yếu ở các ngành nghề như điện tử, may mặc, nhà hàng, khách sạn…; Nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ trung cấp là 10 523 lao động tập trung chủ yếu các các ngành nghề nhân viên kinh doanh, kế toán bán hàng, cơ khí, điện tử, điện công nghiệp…; Nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ cao đẳng, đại học là 5 887 lao động tập trung chủ yếu ở các ngành nghề kế toán, quản lý nhân sự, kỹ thuật, cơ khí, kinh doanh, công nghệ thông tin, phiên dịch, nhân viên thiết kế...

Phiên giao dịch việc làm và kết nối trực tuyến 09 tỉnh đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Qua phiên giao dịch việc làm đã kết nối hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh trong công tác cung cấp thông tin thị trường lao động và kết nối giới thiệu việc làm, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp đóng trên địa bàn các tỉnh kết nối tuyển dụng phỏng vấn trực tuyến.

Tham gia Phiên giao dịch việc làm, người lao động đã được tư vấn về việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động, chính sách về tiền lương, BHXH, chế độ bảo hiểm thất nghiệp và thông tin thị trường lao động, được tham gia phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng và tiếp cận thông tin về thị trường lao động nhằm lựa chọn công việc phù hợp với bản thân góp phần giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp cho người lao động, đây cũng là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp lựa chọn được những ứng viên phù hợp với vị trí nhu cầu tuyển dụng lao động chất lượng của doanh nghiệp.

Khánh Hòa