Với điều kiện và tình hình thực tế, các phương pháp tuyên truyền để giới thiệu việc làm cho người laoo động hiện nay đã phát huy được hiệu quả cần đạt được và hơn nữa các hình thức tuyên truyền khác cũng được sử đụng để hỗ trợ người lao động tối đa, trong đó các Phiên giao dịch việc làm đang được tận dụng và sử dụng thường xuyên, nhờ đó cũng hỗ trợ được rất nhiều cho người lao động và các Doanh nghiệp .

Trong tháng 8 năm 2023, Trung tâm DVVL Bắc Kạn sẽ phối hợp với các Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ tổ chức các Phiên giao dịch việc làm Online. Đến với phiên giao dịch việc làm, người lao động được trực tiếp các Doanh nghiệp tuyển dụng tư vấn, giải đáp các thắc mắc về các chế động lương thưởng và chế độ phúc lợi. Ngoài các thông tin tuyển dụng trong nước người lao động còn được nghe tư vấn về các thị trường Xuất khẩu lao động đang được đông đảo lao động quan tâm . Doanh nghiệp tìm được nhân sự phù hợp, người lao động tìm được công việc ổn định và có thu nhập khá trở lên, từ đó đời sống ngày càng được cải thiện. Đó là điều mong muốn và cũng là mục đích của những phiên giao dịch online của Trung tâm DVVL Bắc Kạn chúng tôi.

Lịch tổ chức các phiên giao dịch việc làm sẽ bắt đầu lúc 8h sáng các ngày 03/8/2023, ngày 10/8/2023 và ngày 14/8/2023. Đến vơi phiên sẽ có từ 20-30 nghìn vị trí việc làm trống cho người lao động lựa chọn, và có rất nhiều lao động xuất sắc cung câp cho nhà tuyển dụng.

Hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều lao động có được việc làm ổn định với nguồn thu nhập khá. Từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện được nền kinh tế xã hội tại địa phương, góp phần vào công cuộc giảm nghèo bền vững.

Khánh Hòa