1.     Vị trí số lượng tuyển dụng.

a.      Khai thác hầm lò.

-         Số lượng 100 người.

-         Công việc: Bốc xúc quạng hầm lò

-         Yêu cầu: Sức khỏe tốt

-         Lương khoán

b.     An toàn hầm lò.

-         Số lượng: 10 người.

-         Công việc: An toàn hầm lò

-         Yêu cầu: Sức khỏe tốt

-         Lương Thới gian

c.      Cơ khí, cơ điện.

-          Số lượng: 10 người.

-         Công việc: Sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện và gò hàn kim loại cho hoạt động khai thác mỏ.

-         Yêu cầu: Sơ cấp nghề điện hoặc cơ khí chế tạo, điện công nghiệp

-         Lương Thới gian

d.     Lai máy(Cào vơ, đầu kéo)

-         - Số lượng: 06 người.

-         Công việc: Lai máy đầu kéo, cào vơ

-         Yêu cầu: Sơ cấp, bằng lái máy hoặc lái được máy

-         Lương Thới gian

e.      Khoan Nổ

-         Số lượng: 06 người.

-         Công việc: Khoan nổ trong lò

-         Yêu cầu: Chứng chỉ KNM

-         Lương Thới gian

2.     Tiền lương từ 7,5 triệu – 12 triệu đồng theo vị trí công việc.

Mọi tri tiến liên hệ: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02093.810.908 hoặc 0948.111.429 (Mr  Tùng)

Hoàng Huy Tùng