+ Đối tượng: Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước (bao gồm cả người lao động đã từng làm việc và cư trú bất hợp pháp).

+ Quy trình, thủ tục.

I. Đối với người lao động đã về nước và nhận tiền bảo hiểm tại Việt Nam (xem tại website của Trung tâm Lao động ngoài nước www.colad.gov.vn)

II. Đối với người lao động cư trú và làm việc bất hợp pháp: chỉ được nhận các khoản tiền bảo hiểm trên sau khi đã hoàn thiện các thủ tục xuất cảnh về nước.

1. Đối với trường hợp nhận tại các sân bay của Hàn Quốc.

- Trường hợp thời gian từ ngày phát sinh lý do chi trả bảo hiểm (ngày hết hạn hợp đồng) không quá 3 năm thì đăng ký với Công ty bảo hiểm Samsung để nhận lại các khoản tiền bảo hiểm;

- Trường hợp thời gian từ ngày phát sinh lý do chi trả bảo hiểm (ngày hết hạn hợp đồng) quá 3 năm thì liên hệ với các chi nhánh của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực để đăng ký nhận lại, thủ tục đăng ký gồm:

+ Đơn đăng ký, bản sao thẻ cư trú hoặc hộ chiếu của NLĐ;

+ Vé máy bay về nước, xác nhận kế hoạch về nước;

+ Trường hợp người lao động muốn nhận tiền bằng chuyển khoản nhưng không có sổ tài khoản có thể ủy quyền cho người khác nhận các khoản tiền bảo hiểm, giấy tờ gồm: Giấy ủy quyền, Bản sao thẻ cư trú hoặc hộ chiếu, bản sao sổ tài khoản của người được ủy quyền nhận tiền.

2. Đối với trường hợp nhận tại Việt Nam: thực hiện như hướng dẫn tại phần I.

          Hoặc người lao động có thể truy cập trực tiếp website của Trung tâm Lao động ngoài nước, địa chỉ www.colab.gov.vn mục “Hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm” để biết thêm thông tin và tải mẫu hoặc liên hệ các số điện thoại 024 3773 7273 (Văn phòng đại diện HRD Korea tại Việt Nam); 024.73030199 máy lẻ 110 hoặc 112 (Trung tâm Lao động ngoài nước) để được hướng dẫn. 
Theo Trung tâm lao động ngoài nước - www.colad.gov.vn